Fakultetsko vijeće KBF-a Sveučilišta u Splitu raspisuje interni NATJEČAJ za urednika znanstvenog časopisa „Služba Božja" za razdoblje od pet godina.

Natjecati se mogu nastavnici:

  • Zaposleni na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,
  • Iz kvote nastavnika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja;

Pristupnici su dužni dostaviti:

  • životopis
  • potvrdu o zaposlenju na KBF-u Sveučilišta u Splitu
  • prijedlog programa rada

Prijave se dostavljaju u Tajništvo KBF-a, s naznakom: Natječaj za urednika „Službe Božje" Rok prijave 15 dana od dana objave natječaja. | s. Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | Natječaj | 20.10.2016 |

Pin It