Rokovi za prijavu i predaju seminarskih radova u zimskom ispitnom roku su 8. i 22. veljače 2018. Studenti kojima je ocjenjen rad mogu u 1. roku prijaviti predaju seminarskog rada do 6. veljače, a nastavnici će od 8. veljače 2018. moći unositi ocjene.

Studenti koji nisu predali rad ili im on nije bio ocjenjen do 6.veljače 2018. mogu to učiniti na drugom roku do 20.veljače 2018. Nastavnici će moći unositi ocjene za 2. rok u ISVU sustav od 22. veljače 2018.

Nastavnici, nakon što su ocijenili predane seminarske radove i unijeli ocjene u ISVU sustav mogu te iste ocijenjene radove predati u Studentsku službu najkasnije do kraja ispitnog roka.

| Doc. dr. sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu | 2.2.2018 |

Pin It