Predavanja iz izbornog predmeta Pacijent i zdravstvo održat će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, u vremenu od 4. do 16. prosinca 2017. prema rasporedu u prilogu. | Raspored predavanja | Doc. dr.sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu | 11.10.2017 |

Pin It