Objavljen je raspored pristupanja diplomskom ispitu studenata  Integriranog filozofsko-teološkog studija i Diplomskog teološko-katehetskog studija koji će se održati u srijedu 27. rujna 2017 prema slijedećem rasporedu:

Profesorska zbornica:

  1. Vitomir ČAVAR početak ispita u 9,00 sati
  2. Josip JURIĆ-ŠOLTO početak ispita u 9,40 sati
  3. Ante PROLOŠČIĆ početak ispita u 10,20 sati

Dvorana A1:

  1. Ivana BEŠKER početak ispita u 9,00 sati
  2. Josipa BLIZNAC početak ispita u 9,40 sati
  3. Slavko BLAŽIĆ početak ispita u 10,20 sati

| s.Mariangela Majić, voditeljica studentske službe | 25.9.2017 |

Pin It