Rok za prijavu i predaju seminarskih radova u jesenskom ispitnom roku je 8. rujna 2017. Nastavnici će moći unositi ocjene u ISVU sustav od 11. rujna do 22. rujna 2017. Nastavnici trebaju ocijeniti seminarske radove, unijeti ocjene u ISVU sustav te ih ocijenjene predati u Studentsku službu do 22. rujna 2017.

| Doc. dr. sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu | 10.7.2017 |

Pin It