Seminarski radovi

Rok za prijavu i predaju seminarskih radova u ljetnomu ispitnom roku je petak, 30. lipnja 2023. Nastavnici će moći unositi ocjene u ISVU sustav od 3. srpnja do 28. kolovoza 2023.

Rok za prijavu i predaju seminarskih radova u jesenskomu ispitnom roku je 1. rujna 2023. Nastavnici će moći unositi ocjene u ISVU sustav od 4. do 20. rujna 2023.

Nastavnici trebaju ocijeniti seminarske radove, unijeti ocjene u ISVU sustav te ih ocijenjene predati u Studentsku službu do 22. rujna 2023.

Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu

Pin It