KBF Split

Temeljem članka 12. S 3. točka 12. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te u skladu s člankom 3. st. 2. točka a) Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a donosim sljedeću Odluku o korištenju dana slobodnog od fakultetskih obveza („dekanov dan").

Ovom Odlukom određujem da će zaposlenici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022. biti će oslobođeni od fakultetskih obveza u petak, 27. svibnja 2022.
Il. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Temeljem članka 12, S 3. točka 12. Statuta dekan donosi odluke o radnom vremenu i preraspodjeli radnog vremena. Sukladno članku 3. st. 2. točka a) Pravilnika o radu upravnih tijela KBF, dekan ima pravo u svakom semestru svog mandata odobriti jedan dan slobodan od fakultetskih obveza („dekanov dan”), stoga određujem da će se taj dan koristiti kako je opisano u izreci ove Odluke.

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan 

Pin It