Raspored dvorana

Objavljen je raspored dvorana predavanja izbornih predmeta i seminara u ljetnom semestru akad. god. 2021./22.

| Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | 

Pin It