Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije te preporuci Sveučilišta u Splitu nastava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u vremenu i od 19. do 23. travnja 2021. izvodit će se prema modelu C, odnosno na daljinu.
| Dekan KBF-a, prof. dr. sc. Mladen Parlov | Preporuka Rektora |

Pin It