Na Drugoj izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u ak. god. 2019./2020., održanoj dana 23. lipnja 2020., pod točkom 4. 2. Dnevnog reda, predsjednik Studentskog zbora KBF-a, Domagoj Omrčen Milić iznio je molbu da zbog virusa COVID-19, odobri se održavanje jednog izvanrednog ispitnog roka. Prodekan doc. dr. sc. Ante Akrap predložio je da se kao datum održavanja uzme period od 24.08. do 11.09., a u kojem bi se polagali ispiti iz ljetnog semestra.
Na prijedlog Dekana, prof. dr. sc. Mladena Parlova, Fakultetsko vijeće, je jednoglasno donijelo slijedeću

ODLUKU

usvaja se molba Studentskog zbora KBF-a, da se uvede dodatni izvanredni ispitni rok zbog virusa COVID-19.

| Split, 23.lipnja 2020. | Prof. dr. sc. Mladen Parlov | 

KLASA: 003-05/20-03/0001
URBROJ: 2181-203-02-01-20-0078

Pin It