Rok za prijavu i predaju seminarskih radova u zimskom ispitnom roku je 14. veljače 2020. godine. Nastavnici će moći unositi ocjene u ISVU sustav od 19. veljače do 24. veljače 2020. godine. Nastavnici trebaju ocijeniti seminarske radove, unijeti ocjene u ISVU sustav te ocijenjene radove predati u Studentsku službu.

| Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | 24.1.2020 |

Pin It