Dekan, prof. dr. sc. Mladen Parlov, sukladno Pravilniku o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (čl. 3 br. 2a) odredio je petak, 20. prosinca 2019. kao dekanov dan.

„Dekan ima pravo u svakom semestru svoga mandata odobriti jedan dan slobodan od fakultetskih obaveza ('dekanov dan')“ (Pravilniku o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu - čl. 3 br. 2a ).

| Doc.dr.sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | 16.12.2019 |

Pin It