Voditelji studenata u svim godinama studija na našem Fakultetu za akad.god.2019./2020. su:

Filozofsko-teološki studij:

  1. godinaFTS: Mr. sc. Šimun Markulin
  2. godina FTS: Dr. sc. Boris Vidović
  3. godinaFTS: Dr. sc. Mihael Prović
  4. godina FTS; dr. sc. Marko Mrše
  5. godina FTS: Doc. dr. sc. Šimun Bilokapić i mr. sc. Domagoj Volarević.

Teološko-katehetski studij:

  1. godina Preddiplomskog TKS: Dr. sc. Ivica Jurić
  2. godina Preddiplomskog TKS: Mr. sc. Jenko Bulić
  3. godina Preddiplomskog TKS: Doc. dr. sc. Domagoj Runje
  1. godina Diplomskog TKS: Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
  2. godina Diplomskog TKS: Doc. dr. sc. Edvard Punda i mr. sc. Josip Periš

| Odluka | Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | 21.10.2019 | 

Pin It