Senat Sveučilišta u Splitu je na svojoj 14. sjednici od 12. srpnja 2019. donio odluku participaciji studenata u troškovima studija za akad. god. 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

| s.Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | Odluka Senata | 17.7.2019 | 

Pin It