SVEUČILIŠTE U SPLITU
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Temeljem čl. 11. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te odluke pod toč. 6.2. Osme redovite sjednice Fakultetskog vijeća, održane 7. lipnja 2018., Katolički bogoslovni fakultet (dalje: KBF) raspisuje:

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

 • Kršćanstvo i suvremena kultura

Uvjeti za upis:

 • završen diplomski studij teologije, katehetike, religijskih znanosti ili drugih humanističkih studija na crkvenim učilištima s najnižom ocjenom vrlo dobar (3,5),
 • završen studij koji je u preddiplomskom i diplomskom ciklusu imao veći broj predmeta iz teologije i filozofije, a koji nije dovoljan za teološki poslijediplomski studij, uz položen razlikovni dio
 • završen četverogodišnji katehetski studij po studijskim programima KBF-a do ak. god. 2005./2006., uz položen razlikovni dio
 • završen petogodišnji teološko-katehetski studij KBF-a, uz položen razlikovni dio
 • sposobnost služenja latinskim jezikom i vladanje jednim od pet jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski)

O mogućnosti polaganja razlikovnog dijela vidjeti na:

http://www.kbf.unist.hr/images/2017-18/KBFST-PDS-Obavijest_razlikovni_rok_prijave_18_19.pdf

http://www.kbf.unist.hr/images/2017-18/KBFST-PDS-Literatura_razlikovni_za_katehetski_18_19.pdf

http://www.kbf.unist.hr/images/2017-18/KBFST-PDS-Literatura_razlikovni_za_upis_18_19.pdf

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.)

Tijekom studija, na način utvrđen Pravilnikom o poslijediplomskom studiju KBF-a, stječe se i stupanj licencijata u skladu s crkvenim propisima.

Trajanje studija: 6 semestara

ECTS: 180

Broj pristupnika po studijskom programu: najmanje 3 a najviše 10.

Prednost pri upisu imaju studenti s većim prosjekom ocjena tijekom studija.

Cijena studija: 8.000,00 kn po godini studija. Mogućnost plaćanja u dvije rate.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski doktorski studij ili osobno na adresu:

Sveučilište u Splitu

Katolički bogoslovni fakultet

Zrinsko-Frankopanska 19

21000 Split

Prijava mora sadržavati:

 1. Molbu naslovljenu na Dekanat KBF-a s naznakom studijskog programa koji se upisuje
 2. Ovjerenu kopiju diplome
 3. Domovnicu ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane
 4. Ovjeren prijepis ocjena prethodnih studija
 5. Ovjerenu kopiju svjedodžbe prethodno završenog školovanja ili škole stranih jezika kojom se dokazuje poznavanje barem jednog od pet svjetskih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski)
 6. Dokaz o poznavanju latinskog jezika
 7. Nihil obstat vlastitog Ordinarija za klerike i članove redovničkih zajednica
 8. Životopis.

Natječaj je otvoren do 28. rujna 2018.

Prijave podnijeti u tajništvu KBF-a na navedenoj adresi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 021/308 300; 021 308/322, a upiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 643-02/18-06/0002
URBROJ: 2181-203-01-01-18-0002

Split, 10. srpnja 2018.

| Višnja Milanović Radić, dipl. theol., Stručna suradnica za referadu poslijediplomskih studija | Natječaj | 10.7.2018 |

Pin It