Objavljeni su popisi literature te obavijest o roku prijave i načinu polaganja razlikovnog ispita za upis na poslijediplomske studije u ak. g. 2017./2018.

| Višnja Milanović Radić, Služba za poslijediplomske studije | Obavijest | Literatura za razlikovni ispit | Literatura za razlikovni ispit za pristupnike koji su završili Diplomski Teološko-ketehetski studij na KBF-u u Splitu | 29.6.2017 |

Pin It