U srijedu, 11. studenog 2015. na KBF-u upriličit će se obrana licencijatskog rada i licencijatski ispit Marka Vučetića. | Obavijest | Ivana Župa, dipl. catech | 3.11.2015. |

Pin It