Treći doktorat na poslijediplomskim studijima KBF-a obranio je Jure Perišić, doktorand na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura. Doktorski rad na temu Odnos Crkve prema svijetu. Interpretacija i aktualizacija temeljnih načela Drugog vatikanskog sabora o odnosu Crkve prema svijetu u djelima Željka Mardešića i Bone Zvonimira Šagija, napisao je pod mentorstvom dr. sc. Nediljka Ante Ančića. | Obrana disertacije | Ana Peroš, tajnica poslijediplomskih studija | 17.2.2017 |

FOTOGALERIJA

 

 

Pin It