Obavijesti doktorandima o roku polaganja ispita u ak. g. 2015./16. i uputa o podnošenju molbi, traženja i žalbi u vezi sa studijem. | Ana peroš, tajništvo poslijediplomskih studija | Obavijest o polaganju ispita | Uputa o podnošenju molbi | 8.11.2016 |

Pin It