U utorak, 27. rujna 2016., u 16.00 sati na KBF-u održat će obrana doktorata lic. theol. Jure Perišića, polaznika PDS-a Kršćanstvo i suvremena kultura. | Obavijest | Ana Peroš, tajništvo poslijediplomskih studija | 20.9.2016 |

Pin It