Ante Čarić obranio licencijatski rad

U četvrtak, 15. rujna 2022., Ante Čarić, apsolvent na poslijediplomskom doktorskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura KBF-a u Splitu, obranio je licencijatski rad iz humanističkog područja, polja teologije, na temu "Teološka analiza zbornikâ dalmatinskih klapskih pjesama i klapsko pjevanje iz perspektive nove evangelizacije".  Rad je obranjen pred Povjerenstvom za obranu licencijatskoga rada i provođenje licencijatskoga ispita u sastavu: prof. dr. sc. Alojzije Čondić, predsjednik; prof. dr. sc. Mladen Parlov, mentor i član; doc. dr. sc. Mihael Prović, sumentor i član, prof. dr. sc. Ante Mateljan, član te izv. prof. art., mag. comp. Blaženko Juračić, vanjski član.

Rad je Ante Čarić podijelio u tri dijela: 1. Klapska pjesma, koja čini uvodni dio; 2. Teološke poruke u zbornicima dalmatinskih pjesama, koji čini konkretan dio s analizama, te 3. dio Klapsko pjevanje iz perspektive poimanja kulture, u kojem obrađuje pitanje odnosa kulture, evangelizacije i dalmatinskih klapa. U prvome dijelu donosi definicije, nastanak, razvoj i tradicije klapskih pjesama i pjevanja, njihove karakteristike, vrste te prisutnost kršćanskoga utjecaja. Drugo poglavlje donosi analizu i sržne poruke u pjesmama iz triju zbornika klapskih pjesama, i to njihove teološke, biblijske, ekleziološke i liturgijske elemente i moralne poruke, te se na kraju donose statistički zaključci o provedenoj analizi na 565 pjesama. U trećemu poglavlju istražuje se odnos Crkve i kulture s naglaskom na crkvene dokumente, poglavito na pastoralnu konstituciju Drugog vatikanskoga sabora Gaudium et spes koja donosi razne aspekte kulture te misao pape Ivana Pavla II. koji se također referira na navedenu konstituciju. Temeljna misao krilatica koja se ističe kao određujuća u odnosu vjere i kulture jest da vjera koja nije postala kulturom nije dobro prihvaćena ni življena. Kandidat Čarić je istražio mjesto klapa u evangelizaciji, kao mjesta, sredstva i objekta evangelizacije te se osvrnuo na pastoralne mogućnosti takvoga djelovanja. U zaključku je naveo rezultate istraživanja te je ustvrdio kako su zbornici klapskih pjesama pokazali ukorijenjenost kršćanstva u tekstovima klapskih pjesmama, važnost klapskih pjesama u životu ljudi, u njegovanju kršćanske kulturne i religiozne baštine te u potrebi da kao takve budu prepoznate od strane odgovornih na crkvenoj i društvenoj razini.

Na kraju obrane rada i ispita Povjerenstvo je čestitalo pristupniku na uspješno obranjenome radu i zaželjelo daljnje istraživanje teme koja ima osobit potencijal na području evangelizacije, kulture i umjetnosti.

FOTOGALERIJA

Pin It