Darko Rapić - obrana licencijatskog rada

U četvrtak, 16. prosinca 2021., Darko Rapić, apsolvent na poslijediplomskom doktorskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura KBF-a u Splitu, obranio je licencijatski rad iz humanističkog područja, polja teologije, na temu "Migracijska kriza – izazov društvu i Crkvi".  Rad je obranjen pred Povjerenstvom za obranu licencijatskoga rada i provođenje licencijatskoga ispita u sastavu: doc. dr. Edvard Punda, predsjednik; prof. dr. sc. Stjepan Baloban, mentor i vanjski član; izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš, vanjski član.

Darko Rapić predstavio je temu migracija u odnosu na izazove koje ona donosi društvu i Crkvi, iznijevši i svoju osobnu motivaciju i nadahnuće za rad koju je dobio iz osobnog susreta s jednim tuniskim migrantom dok je radio u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije. Istraživanje je predstavio kao dio doktorskoga rada u kojem će veći naglasak staviti na socijalni nauk Crkve i teološki doprinos temi, a u licencijatu je naglasak stavio na društvenu analizu migracija. U prvome poglavlju obradio je migracije kao općeljudski fenomen, u drugome donosi analizu europske migracijske krize, a treće poglavlje zaokružuje ulogom Crkve u kontekstu migracijske krize.

U radu je kao ciljeve predstavio fenomen migracija, kontekst europske migracijske krize, društveno-političku situaciju u Europi za vrijeme i nakon europske migracijske krize te crkveni govor o migracijama. U osvrtu na rad i odgovaranju na ispitne teme doktorand Rapić i članovi povjerenstva istaknuli su problem multikulturalizma, njegove recepcije kao koncepta u zemljama EU-a, problem integracije emigranata u prihvatnim zemljama, dvoznačnosti same pojave zadnje migracijske krize i crkvenoga odgovora na probleme, te koliko je ova tema bila obrađivana u nauku zadnje trojice papa.

Na kraju obrane rada Povjerenstvo je čestitalo pristupniku na uspješno obranjenome radu i zaželjelo nastavak proširenje teme u doktorskom istraživanju.

Pin It