Migracijska kriza - izazov društvu i Crkvi

U četvrtak, 16. prosinca održat će se obrana licencijatskoga rada Darka Rapića, apsolventa na doktorskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura, na temu "Migracijska kriza - izazov društvu i Crkvi", pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Balobana s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Pin It