Literatura za razlikovni ispit za PDS

Objavljeni su rokovi prijave za polaganje razlikovnog ispita za upis na poslijediplomske studije KBF-a Sveučilišta u Splitu, za ak. g. 2021./21.

| Ana Peroš, Služba za PDS | Obavijest o prijavi i rokovima za razlikovni ispit | Literatura za razlikovni ispit TKS ("bolonjci") |  Literatura za razlikovni ispit TKS (ostali) |

Pin It