Objavljeni su rokovi i način polaganja razlikovnog ispita za kandidate za upis na poslijediplomske studije KBF-a, te literatura za polaganje razlikovnoga ispita.

Natječaj za upis na PDS Kršćanstvo i suvremena kultura za ak. g. 2019./20. bit će objavljen početkom srpnja 2019., a natječaj na upis na PDS Povijest teologije i kršćanskih institucija bit će raspisan po završetku postupka koji je trenutno u tijeku a tiče se odobrenja izmjene i dopune za taj studijski program. Za više informacija o upisima obratiti se u Službu za PDS.

| Ana Peroš, Služba za poslijediplomske studije | Rokovi prijave i način polaganja razlikovnog ispita za upis u 2019./2020. | Literatura za razlikovni ispit za studente koji su zavrsili studije po Bolonjskom procesu | Literatura za razlikovni ispit (stari dodiplomski studiji) | 24.6.2019 |

Pin It