Silvana Burilović Crnov, doktorandica na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, obranila je u srijedu, 20. ožujka 2019., doktorski rad na temu „Smiljana Rendić: katolička novinarka i pratiteljica Drugoga vatikanskog sabora“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića i uz sumentorstvo prof. dr. sc. Mladena Parlova, stekavši akademski stupanj doktorice znanosti na humanističkom području, iz polja teologije, grana fundamentalne teologije. Rad je obranila pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Anđelko Domazet, predsjednik; prof. dr. sc. Ante Vučković, mentor; prof. dr. sc. Mladen Parlov, sumentor; prof. dr. sc. Ante Mateljan, član te doc. dr. sc. Tomislav Kovač, vanjski član.

| Ana Peroš | Izvješće | 22.3.2019 | 

FOTOGALERIJA

Pin It