Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 30. rujna 2022. godine uputilo je svim sastavnicama Sveučilišta u Splitu Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu. Rok za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu iznosi 30 dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama odnosno traje zaključno do dana 26. veljače 2018. godine.

Prijedlozi kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu moraju sadržavati:

  • odluku vijeća znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice o prijedlogu kandidata za izbor rektora sukladno članku 23. stavku 1. Statuta Sveučilišta u Splitu ili prijedlog kandidata uz pisanu podršku najmanje 20 zaposlenika Sveučilišta u Splitu sukladno članku 23. stavku 2. i 3. Statuta Sveučilišta u Splitu,
  • potvrdu sastavnice/rektorata o radnom odnosu na Sveučilištu u Splitu,
  • potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature,
  • potpisan životopis kandidata s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
  • potpisan program rada kandidata.

Prijedlozi s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom i električkom obliku (CD) u zatvorenoj omotnici Sveučilištu u Splitu, na adresu Poljička cesta 35, Split, s naznakom - Prijedlog za izbor rektora Sveučilišta u Splitu.

| Poziv | Statut Sveučilišta u SplituIzmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Splitu | Prof.dr.sc. Anđelko Domazet, dekan | 26.01.2018 |

Pin It