Objavljena je nova lista kandidata za članove Senata Sveučilišta u Splitu. | s.Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | Odluka nova | 14.9.2017 |

Pin It