U Akademskoj knjižici Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, na stranici 14, te na mrežnim stranicama istoga Fakulteta objavljen je krivi podatak o dr. sc. don Juri Strujiću. Objavljeno je, naime, da je dr. Jure Strujić umirovljenik našega Fakulteta, što ne odgovara istini. Dr. sc. Jure Strujić, koji je bio naš djelatnik kroz 27 godina, potpisao je u kolovozu 2019. godine sporazumni Ugovor o raskidu radnog odnosa na našem Fakultetu, te je od prvoga rujna 2019 godine na drugoj svećeničkoj službi. Ispričavamo se dr. sc. don Juri Strujiću na pogrešno objavljenim podacima.

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | 24.8.2020 | 

Pin It