Sukladno čl. 10. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu u Splitu, Povjerenstvo za natječaje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), upućuje poziv NA PISMENO TESTIRANJE.

Pismeno testiranje odnosno vrednovanje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su pravodobno dostavili svu traženu (potpunu) dokumentaciju uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj za radno mjesto:

  • za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (interni naziv: Glavni tajnik), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

koji je objavljen dana 03. rujna 2021. godine u Narodnim novinama br. 97/2021, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči fakulteta https://www.kbf.unist.hr/

održat će se dana 15. listopada 2021. godine (petak), s početkom u 16.00 sati, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, Sveučilišta u Splitu, Zrinjsko- frankopanska 19, 21000 Split.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, odnosno pismenom testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Obavijest s detaljnim uputama za testiranje | Rezulatati pismenog testiranja kandidata |

 

Pin It