Obavijest studentima na PDS-u o upisima u zimski semestar u ak. god. 2015./2016. | Obavijest |

...

Objavljen je Natječaj za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i

...

Objavljena je rang lista kandidata za Erasmus+ studijski boravak u ak. g. 2016./2017. | Odluka |

...

Objavljeni su nadnevci ispita za zimski ispitni rok. | Integrirani FTS | Preddiplomski TKS | ...

U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 22. i 23. listopada 2015.

...