Sveučilište u Splitu provodi veliku anketu vezano za plagiranje, koja bi obuhvatila studente svih

...

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi anketu o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav

...

Grad Split je trenutno u provedbi EU projekta REMEDIO koji se financira iz programa Interreg

...

Ovaj anketni upitnik „Poimanje grijeha danas“ namijenjen je isključivo studentima različitih

...