Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Bochumu (Katholish-Theologische Fakultät Ruhr-Universität Bochum) organiziraju međunarodni istraživački seminar u Splitu od 24. do 27. rujna 2018. godine. Seminar je primarno namijenjen doktorandima, poslijedoktorandima, mentorima i drugim zainteresiranima.

Tema seminara

Govor o Bogu u školi, Crkvu u društvu. Teologija i religijska pedagogija pred novim izazovima 21. stoljeća Teologija i religijska pedagogija trenutačno su u stanju, kao što prije 50 godina nismo nikako zamišljali: ne samo da se opraštamo od dosad dominantne paradigme pluralizma, a već se umjesto toga snažno u jednakoj mjeri uvodi pojam heterogenosti . Postoji opća rasprava o tome kako omogućiti prijenos vjere u promijenjenim društvenim, kulturnim i političkim uvjetima. Procesi globalizacije, dekonfesionalizacije, tradicionalnog rušenja, pluralizacije, sekularizacije i individualizacije postali su toliko ozbiljni i intezivni - da su toliko nepregledni procesi slabljenja vjere do gotovo stvaranja nosive tradicije gubljenja religioznosti i konfesionalnosti - da kontekstno osjetljiva teologija i religijska pedagogija to nikako ne mogu zanemariti. Moraju tražiti načine prenošenja vjere koji se čvrsto oslanjaju na logiku i objaviteljski potencijal vjere (identitet), i na njegovu interakciju sa slobodom subjekata (razumijevanje). Ovdje se traži angažman cjelokupne teologije, ali i religijske pedagogije. Obje moraju zajedno premisliti svoje kontekste u elementarnom smislu kako bi mogle razumno priopćiti i prenijeti govor o Bogu. Kontekstualnost u ovom preciznom smislu pripada njihovoj hermeneutičkoj kao i kritično samorefleksivnoj zadaći. Naravno, taj zadatak će se dodatno pojačati pod uvjetima međunarodnih susreta. Jer se tu susreću različiti konteksti i ulaze u svjesnu i stupnjevitu razmjenu s njihovim narativnim konstrukcijama, njihovim prošlostima, planovima za budućnost i odgovarajućim pokušajima oblikovanja sadašnjosti na temelju ove pozadine. Kako bi se ovaj susret pretvorio u mjesto refleksivne kontekstualnosti, svrha je ovoga međunarodnog istraživačkog seminara u Splitu promišljanje o religijskopedagoškim i teološkim načinima Božjeg govora. Seminar se održava na njemačkom i engleskom jeziku. Zainteresirani za sudjelovanje (kratko izlaganje ili sudjelovanje bez izlaganja) mogu se prijaviti do 15. srpnja 2018. u ured Poslijediplomskog studija.

Pin It