Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu održat će se 22. studenog 2017. u Velikoj dvorani fakulteta znanstveni skup pod nazivom "Dr. sc. Živan Bezić: teologija i pastoral".

Program simpozija:

Moderator: prof. dr. sc. Ante Mateljan

 • 09.00 Otvaranje simpozija i pozdravi
 • 09.15 prof.dr.sc. Slavko Kovačić: Životni put don Živana Bezića
 • 09.30 dr.sc. Jure Strujić: Bibliografija Živana Bezića
 • 09.45 izv.prof.dr.sc. Alojzije Čondić: Glavni vidovi pastoralne teologije i pastorala Živana Bezića
 • 10.00 mr.sc. Ante Sorić: Teološko-pastoralni rad u recepciji Drugoga vatikanskog sabora
 • 10.15 prof.dr.sc. Mladen Parlov: Bezićevo duhovno bogoslovlje
 • 10.30 Stanka i osvježenje

Moderator: prof. dr. sc. Mladen Parlov

 • 11.00 prof.dr.sc. Ante Mateljan: Sakramenti u poslijesaborskoj obnovi. Uvidi don Živana Bezića
 • 11.15 dr.sc. Ivica Jurić: Apostolat u djelima Živana Bezića
 • 11.30 mr.sc. Domagoj Volarević: Liturgijski pastora! kod Živana Bezića
 • 11.45 dr.sc. Mihael Prović: Pastoralno-katehetski utjecaj Živana Bezića na pokoncilski odgoj mladih
 • 12.00 prof.dr.sc. Ivan Bošković: O nekim literarnim svojstvima Bezićevih uspomena
 • 12.15 dr.sc. Anđela Milinović-Hrga: Živan Bezić i hrvatski jezik
 • 12.30 Završetak simpozija

| Program simpozija | Prof.dr.sc. Mladen Parlov | 14.11.2017 |

Pin It