Dana 21. prosinca 2016. Sveučilište u Splitu i Katolički bogoslovni fakultet kao njegova sastavnica sklopili su ugovor u uspostavi nastavne baze s putničkom agencijom ICHTIS TRAVEL.

Ugovor su potpisali rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, dekan Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Anđelko Domazet i direktorica putničke agencije ICHTIS TRAVEL gđa Nataša Bulić.

Ovo je prva uspostavljena nastavna baza na KBF-u, a budući da je specijalizirana za organizaciju hodočašća i putovanja tragom vjere i kulture, studenti će na njoj moći stjecati praktična znanja i iskustva u povezivanju teoloških, vjerskih, kulturnih i turističkih sadržaja.

| Doc. dr. sc. Domagoj Runje, koordinator nastavnih baza | 23.12.2016. |

Pin It