17. Partnerstvom do ciljeva

Na natječaju Ian Ramsey Centre for Science and Religion - University of Oxford Katolički bogoslovni fakultet u Splitu osvojio je prestižno financiranja projekta Susret kršćanstva i islama u Dalmaciji od 16. do 18. stoljeća prema novootkrivenim turskim dokumentima. Reperkusije na sadašnjost. Cilj projekta je iz povijesne, teološke i društvene perspektive istražiti jedan od najburnijih razdoblja hrvatske povijesti za vrijeme vladavine turske vlasti (od 16. st.  – 18. st.) te položaj Dalmacije između osmanlijske agresije i mletačke okupacije. U okviru projekta koji se provodi od lipnja 2023. do kolovoza 2024. godine, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića, organizirat će se međunarodna znanstvena konferencija, objaviti dvojezični zbornik radova, kreirati web stranica projekta, edukativni materijal za srednjoškolske obrazovne ustanove te održati jedno interaktivno predavanje za mlade. 

 

                                                             

Pin It