Doc.dr.sc. Angelina Gašpar
21-22. listopada na Jagelonskom sveučilištu u Krakovu u suradnji sa Papinskim sveučilištem Ivana Pavla II u Krakowu održana je međunarodna konferencija „ We Cherish Family Life“ (Mi slavimo obiteljski život), na kojoj je predavanje održala vanjska suradnica na Katoličko bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu doc.dr.sc. Angelina Gašpar.
Pin It