Nastupno predavanje

Dr. sc. Ivica Jurić, u skladu s Odlukom Fakultetskog vijeća (KLASA: 003-05/22-03/0001 UR.BROJ: 2181-203-02-01-22-0044) od 7. travnja 2022. u postupku izbora u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, održati će nastupno predavanje na temu  „Crkveni pokreti u pastoralu župne zajednice“ u srijedu 1. lipnja 2022. u 9:00 sati u dvorani B14, studentima druge godine Diplomskog Teološko-katehetskog studija.

Pin It