Otvoreni pristup

Radionica o otvorenom pristupu znanstvenim informacijama u organizaciji Sveučilišta u Splitu će se održati u velikoj dvorani KBF-a 4. veljače od 10:30 – 12:00 h s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu (kao i mogućnosti samoarhiviranja radova koje Sveučilište u Splitu želi potaknuti).

Radionicu će održati Ljiljana Poljak Bilić i Ivana Milošević. Ljiljana Poljak Bilić je diplomirana knjižničarka u Matičnoj službi za istraživanje i razvoj Sveučilišne knjižnice u Splitu te koordinatorica za istraživačke podatke i RDA aktivnosti. Uključena je u projekt reSEArch-EU kao Open Research Data Officer. Članica je Radne skupine za istraživačke podatke i Radne skupine za autorska prava u Dabru. Ona će održati teorijski dio radionice u kojem će govoriti o otvorenoj znanosti, otvorenom pristupu, autorsko-pravnim odnosima i primjerima politika časopisa u kojima objavljuje znanstveno-nastavno osoblje KBF-a. Kolegica Ivana Milošević će održati praktični dio radionice u kojem će demonstrirati na jednom primjeru kako se unosi rad u Dabar.

 

Pin It