Temeljem odluke Rektorskog zbora visokih učilišta o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja (NN broj 129/05), dekan Katoličko bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu izdaje sljedeću obavijest:

Dr. sc. Miljenka Grgić će održati nastupno predavanje za izbor u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija, znanstvena grana egzegeza pri Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličko bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, dana 15. prosinca 2020. godine za vrijeme drugog nastavnog sata.

Pristupnica će nastupno predavanje održati studentima III. godine Filozofsko-teološkog studija u sklopu kolegija Biblijska teologija Staroga zavjeta (ISVU:82526; KBF305) u dvorani B3 Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta, Zrinjsko-frankopanska 19.

Tema nastupnog predavanja je: Anikonska tradicija i ikonoklazam. Anakrona starozavjetna tema ili teološki imperativ.

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Katoličko bogoslovnog fakulteta te imenovanog stručnog povjerenstva:

  1. Doc. dr. sc. Domagoj Runje, predsjednik Stručnog povjerenstva
  2. Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, član povjerenstva
  3. Doc. dr. sc. Mihael Prović, član povjerenstva

Split, 11. prosinca 2020.

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Obavijest |

KLASA: 112-01/20-01/0002 URBROJ: 2181-203-01-01-20-0007 

Pin It