Nakon što ste snimili certifikat na android uređaj i preuzeli aplikaciju za instaliranje, potrebno je u wi-fi postavkama za eduroam mrežu izabrati slijedeće postavke:

  1. EAP method postaviti na TTLS
  2. 2. fazu autentikacije/PHASE 2  authentication postaviti na PAP

Ukoliko imate problema u spajanju na eduroam bežičnu mrežu na KBF-u, obratite se u računalni ured.

| Željko Matas, računalni ured | 7.9.2017 |

Pin It