Postavke za konfiguraciju email klijenta (Outlook, Thunderbird i sl.) za Office365 račun:

Office 365 odlazna pošta (SMTP)

 • server/poslužitelj: smtp.office365.com
 • port/priključak: 587
 • Metoda šifriranja: SSL/TLS
 • Korisničko ime: naziv vašeg Office365 računa
 • Lozinka: lozinka za Office365 račun

Office 365 dolazna pošta

POP poslužitelj (preuzimanjem pošte na klijenta briše se na poslužitelju)

 • server/poslužitelj: outlook.office365.com
 • port/priključak: 995
 • Metoda šifriranja: SSL

IMAP postavke (preuzimanjem pošte na klijenta epošta ostaje i dalje na poslužitelju)

 • server/poslužitelj: outlook.office365.com
 • port/priključak: 993
 • Metoda šifriranja: SSL

 

Pin It