U organizaciji Microsofta Hrvatska se 7. listopada 2021. održavaju online radionice na kojima možete saznati više o Microsoft tehnologijama za institucije u sklopu visokog obrazovanja, primjerima dobre prakse i ostalim mogućnostima stručnog usavršavanja. 
Sva predavanja prilagođena su skupini polaznika, stoga Vas molimo da se putem poveznice spajate na predavanje ovisno o tome kojoj skupini pripadate. Dio predavanja će se održati na engleskom jeziku.

Vrijeme: 7.10.2021., početak u 9 sati

Mjesto: Online

PREDAVANJE 1

Skupina: Rektori, dekani i prodekani

Vrijeme: 7.10.2021., 9:00 - 11:00 sati

Raspored 1. predavanja:

9:00 – 9:10  Dobrodošli |ENG| Albena Spasova, Microsoft
9:10 – 9:20  Putem digitalne transformacije |HR| Ana Mutak, Microsoft
9:20 – 9:40  Primjeri dobre prakse |ENG| Elisaveta Nojkovska, Microsoft
9:40 – 10:00  Pregled M365 A3 licenci |HR| Oliver Zofič, Microsoft
10:00 – 10:15  Stručno usavršavanje i vodstvo |ENG| Elena Zaglaridou, Microsoft
10:15 – 10:30  Q&A

Poveznica za pristup predavanju (snimka će biti dostupna na istom linku)


PREDAVANJE 2

Skupina: Profesori u ustanovama za visoko obrazovanje

Vrijeme: 7.10.2021., 11:00 - 13:00 sati

Raspored 2. predavanja:

11:00 – 11:10  Dobrodošli |HR| Ana Mutak, Microsoft
11:10 – 11:40  Pregled M365 A3 licenci |HR| Oliver Zofič, Microsoft
11:40 – 12:00  DEMO: Tips and tricks O365 |ENG| Jernej Pangeršič, Microsoft
12:00 – 12:15  Stručno usavršavanje nastavnika |ENG| Elisaveta Nojkovska, Microsoft
12:15 – 12:45  Azure pogodnosti za studente i institucije |ENG| Elena Zaglaridou, Microsoft
12:45 – 13:00  Q&A

Poveznica za pristup predavanju (snimka će biti dostupna na istom linku)


PREDAVANJE 3

Skupina: IT stručnjaci i administratori

Vrijeme: 7.10.2021., 15:00 - 17:00 sati

Raspored 3. predavanja:

15:00 – 15:10  Dobrodošli |ENG| Jernej Pangeršič, Microsoft
15:10 – 15:30  Implementacija A3 licenci |ENG| Jernej Pangeršič, Microsoft
15:30 – 16:00  Sigurnost i usklađenost |HR| Oliver Zofič, Microsoft
16:00 – 16:30  Upravljanje uređajima - InTune and Autopilot |HR| Oliver Zofič, Microsoft
16.30 – 16.45  Tips and tricks O365 |ENG| Jernej Pangeršič, Microsoft
16:45 – 17:00  Q&A

Poveznica za pristup predavanju (snimka će biti dostupna na istom linku)


PREDAVANJE 4

Skupina: Studenti

Vrijeme: 7.10.2021., 17:00 - 18:00 sati

Raspored 4. predavanja:

17:00 – 17:10  Dobrodošli |ENG| Elisaveta Nojkovska, Microsoft
17:10 – 17:20  Kako preuzeti i koristiti O365 |ENG| Jernej Pangeršič, Microsoft
17:20 – 18:00  Besplatne pogodnosti za studente |ENG| Elena Zaglaridou, Microsoft
18:00  Q&A

Poveznica za pristup predavanju (snimka će biti dostupna na istom linku)

| Željko Matas, Računalni ured |

Pin It