MZO je nabavio licencije za dva softvera za provjeru autentičnosti radova: američkog proizvođača Turnitin i njemačkog PlagScan. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu koristi softver Turnitin. Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.

| Željko Matas, Računalni ured | Upute | Stranica za prijavu | 20.01.2020 | 

 

Pin It