Pročelnik: v.d. Doc. dr. sc. Mihael Prović


Nastavnici i kolegiji pri katedri:

Konstruktivno poravnanje predmeta Katedre kanonskog prava

M. Prović / A. Rako / I.Sesar  Uvod u kanonsko pravo, I. i III. knjiga Zakonika kanonskog prava / KBF404 / 45 sati / 4 etcs /
M. Prović / G.Ž. Lebović Casalonga Druga knjiga Zakonika kanonskog prava / KBF425 / 45 sati / 4 ects /
M. Prović / G.Ž. Lebović Casalonga Zakonik kanonskoga prava (knjige V., VI. i VII.) / KBF502 / 45 sati / 5 ects /
M. Prović / A. Rako / I. Sesar Posvetiteljska služba Crkve - IV. knjiga ZKP / KBF521 / 45 sati / 4 ects /
M. Prović / G.Ž. Lebović Casalonga Ustrojstvo katoličke Crkve / KBT422 / 45 sati / 4 ects /
M. Prović / A. Rako Temeljna načela kanonskog prava i sakramenti / KBT405 / 45 sati / 4 ects /
Pin It