Švicarska Konfederacija raspisuje natječaj za stipendije za akademsku godinu 2019./2020. Rok za prijavu je 15. 11. 2018. Informacije o kategorijama stipendija, uvjetima prijave i prijavnoj dokumentaciji nalaze se na poveznici: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/stipendije-svicarske-konfederacije-u-akademskoj-godini-2019-2020/

| Višnja Milanović Radić, lic. theol., Ured za međunarodnu suradnju | 22.10.2018 |

Pin It