Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluku o rangiranju kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2018./2019. Ured za međunarodnu suradnju, | Odluka | Višnja Milanović Radić, lic. theol. |

Pin It