Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluku o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2018./2019. | Odluka | Višnja Milanović Radić, lic. theol., tajnica Ureda za međunarodnu suradnju | 23.3.2018 |

Pin It