Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluku o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2017./2018. Višnja Milanović Radić, dipl. theol., tajnica Ureda za međunarodnu suradnju. | Odluka | Višnja Milanović Radić, dipl. teologinja, tajnica ureda za međunarodnu suradnju | 16.10.2017 |

Pin It