Na temelju odredbi Erasmus* Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus* za akademsku godinu 2017./2018. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, 25. travnja 2017., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluku o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus* programa na Sveučilištu u Splitu za ak. god. 2017./2018. | Odluka i rang lista | Doc.dr.sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu | 27.4.2017 |

Pin It